Cây bán chi liên hỗ trợ điều trị viêm gan

140.000

Bán chi liên là loại thực vật sống lâu năm, dạng thân cỏ mọc bò dưới đất và có lông ngắn bao phủ xung quanh, có chiều cao chừng từ 15-20cm. Lá cây mọc đối xứng có dạng hình trứng hoặc hình mũi mác chiều dài từ 2-3cm.