Cây mần tưới hỗ trợ điều trị kinh nguyệt không đều

100.000

Cây mần tưới là loại cây thân thảo, sống lâu năm, thân cao từ 40-80cm. Khi còn non thân cây có màu tím và có lớp lông tơ bao phủ. Lá cây mọc đối nhau, nhọn dài ở đầu và thon ngắn ở gốc