Cây ba gạc hỗ trợ điều trị huyết áp cao

140.000

Ba gạc là loại cây thân nhỏ có chiều cao từ 1-2 mét, thân cây nhẵn và không có lông. Lá cây mọc đối nhau nhưng thường sẽ là 3 lá một, có khi đến 4-5 lá. Lá ba gạc có hình mũi mác.