Nấm ngọc cẩu giúp bổ thận tráng dương

450.000

Nấm ngọc cẩu có cả hoa đực và hoa cái. Hoa đực có hình trụ khoảng 15cm, còn hoa cái chỉ cao khoảng 4cm. Khi già thì loại nấm này sẽ ra hoa màu trắng chúng tái sinh bằng cách đẻ các nhánh con