Dây gắm hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp

110.000

Dây gắm là loại thực vật thân leo sống nhờ trên các thân cấy lớn. Thân cây có rất nhiều mấu chính vì thế mà ở một số địa phương còn gọi là dây mấu. Lá cây mọc đối nhau, có hình trứng thuân dài, mặt trên của lá nhẵn và bóng